Rejestr/konto uczestnika | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Rejestr/konto uczestnika

konto danego uczestnika w funduszu, wyodrębnione w ramach rejestru uczestników funduszu, na którym zapisywane są wszelkiego rodzaju informacje na temat uczestnika oraz przeprowadzonych przez niego operacji na jednostkach uczestnictwa