Rynek pierwotny | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Rynek pierwotny

część rynku kapitałowego, na której przeprowadzane są nowe emisje papierów wartościowych (dokonuje się pierwszej transakcji sprzedaży papierów wartościowych inwestorom)