Rynek wtórny | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Rynek wtórny

część rynku kapitałowego, na której dokonuje się obrót papierami wartościowymi pomiędzy inwestorami, najczęściej za pośrednictwem giełdy papierów wartościowych