Skłonność do ryzyka | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Skłonność do ryzyka

chęć do podejmowania ryzyka inwestycyjnego