Stopa zwrotu | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Stopa zwrotu

procentowy stosunek wypracowanego zysku do wartości inwestycji