Statystyki | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Statystyki

299.3
Aktywa wszystkich funduszy (mld PLN)
191.4
Aktywa funduszy rynku kapitałowego (mld PLN)
1083.0
Liczba funduszy
15.6
Aktywa funduszy PPK (mld zł)
32.5
Aktywa produktów emerytalnych (mld PLN)
107.9
Aktywa funduszy rynku niepublicznego (mld PLN)