Podatki w TFI oraz funduszach inwestycyjnych – wyzwania, ryzyka i możliwości 2018/2019 | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Podatki w TFI oraz funduszach inwestycyjnych – wyzwania, ryzyka i możliwości 2018/2019

Podatki w TFI oraz funduszach inwestycyjnych – wyzwania, ryzyka i możliwości 2018/2019
28.11.2018
-

Szkolenie jest skierowane do osób odpowiedzialnych za kwestie finansowe i podatkowe w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych oraz funduszach inwestycyjnych.

Ostatnie miesiące to okres dynamicznych zmian prawnych, które swoim zakresem obejmują także TFI oraz fundusze inwestycyjne, zwłaszcza w obszarze podatków. Dynamika działań w ramach procesu legislacyjnego oraz mnogość zmian sprawiła, że coraz ciężej jest sprostać wyzwaniom w zakresie prawidłowego raportowania oraz rozliczania podatkowego. Opisany stan doprowadził do powstania szeregu wątpliwości związanych z opodatkowaniem funduszy inwestycyjnych oraz ciążącymi na nich obowiązkami w zakresie dokumentacji i rozliczeń. Szkolenie będzie miało na celu przedstawienie najważniejszych aspektów zmian w obszarze opodatkowania funduszy inwestycyjnych w świetle zarówno obowiązujących, jak i planowanych przepisów, koncentrując się na głównych wyzwaniach, ryzykach i możliwościach z nimi związanych.

Prowadzący będą kładli nacisk na praktyczny wymiar omawianych zagadnień.

Prowadzący będą omawiać zagadnienia z wykorzystaniem prezentacji. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość aktywnego dialogu z prowadzącymi oraz wymiany doświadczeń.

Program

Wyzwania

 • Obowiązek przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych (MDR);
 • Minimalny podatek od nieruchomości komercyjnych (aktualne zasady oraz rewolucja od 2019 r.);
 • VAT od usług dystrybutorów i depozytariuszy;
 • Obowiązki związane z rozliczeniem VAT (deklaracje i pliki JPK);
 • Zmiany zakresu zwolnienia w funduszach inwestycyjnych zamkniętych;
 • Ewolucja stanowiska oraz planowane zmiany w zakresie TP.

 

Ryzyka

 • Zakres odpowiedzialności TFI oraz metody ograniczania ryzyka;
 • Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania i zmiany w interpretacjach indywidualnych;
 • Dotychczasowe doświadczenia z kontaktów z organami (zakres i kierunki działań);
 • CFC – identyfikacja, obowiązki dokumentacyjne i zakres zwolnienia.

 

Możliwości

 • WHT od dywidend ze spółek zagranicznych;
 • VAT od importu usług w zakresie zarządzania funduszami;
 • Zmienne składniki wynagrodzeń.

  Kamil Lewandowski

  Kamil Lewandowski
  Kamil Lewandowski

  Jest założycielem FL Tax i partnerem w tej firmie. Doradza krajowym i zagranicznym klientom, tworząc efektywne podatkowo struktury dla prowadzenia biznesu, a także nabywania i sprzedaży przedsiębiorstw. koncentruje się na planowaniu podatkowym dla firm oraz prywatnych inwestorów. W trakcie swojej dotychczasowej praktyki doradzał wielu podmiotom z branży finansowej i ubezpieczeniowej, jest założycielem FL Tax i partnerem w tej firmie. Doradza krajowym i zagranicznym klientom, tworząc efektywne podatkowo struktury dla prowadzenia biznesu, a także nabywania i sprzedaży przedsiębiorstw. koncentruje się na planowaniu podatkowym dla firm oraz prywatnych inwestorów. W trakcie swojej dotychczasowej praktyki doradzał wielu podmiotom z branży finansowej i ubezpieczeniowej,

  Mariusz Kołacki

  Mariusz Kołacki
  Mariusz Kołacki
  Doradca podatkowy

  Mariusz jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz podmiotów z sektora finansowego.

  W swojej pracy zawodowej doradza zarówno towarzystwom funduszy inwestycyjnych jak i inwestorom prowadzącym działalność za pośrednictwem struktur obejmujących fundusze inwestycyjne.   

  Wspierał merytorycznie instytucje biorące udział w konsultacjach społecznych ustaw wpływających na działalność funduszy inwestycyjnych, a także przygotowywał na rzecz TFI procedury ograniczające ryzyko podatkowe.

  Mariusz jest absolwentem Wydziały Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  

  • Członkowie i Podmioty wspierające IZFiA – 550 zł/osoba
  • Instytucje nie należące do IZFiA – 650 zł/osoba

  Opłatę należy uiścić PRZED SZKOLENIEM przelewem na rachunek Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, w Banku Pekao SA, nr 25 1240 6045 1111 0000 4744 4001.

  W tytule przelewu należy zamieścić następujące informacje: "Szkolenie podatkowe 25 października 2018 r." oraz nazwisko i imię uczestnika/uczestników.

  Dokumentem rozliczeniowym płatności za szkolenie będzie wystawiana przez Izbę Faktura (nie jest to jednak faktura VAT)

   

  Warunki uczestnictwa

  1. warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest prawidłowe zgłoszenie, przez które rozumie się wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego do dnia 19 października 2018 r. włącznie,
  2. liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń,
  3. rezygnacja z udziału w szkoleniu po 23 listopada 2018 r. lub nieuczestniczenie osoby zgłoszonej w szkoleniu, nie będzie stanowić podstawy do zwrotu opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu, ani jej części, w związku z czym nie będę z tego tytułu zgłaszać w stosunku do Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami żadnych roszczeń lub praw,
  4. w przypadku braku możliwości uczestniczenia osoby zgłoszonej w szkoleniu, instytucja zgłaszająca może dokonać zamiany osoby zgłoszonej na inną,
  5. rezygnacji z udziału w szkoleniu wiążącej się ze zwrotem opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu można dokonać w formie elektronicznej pod adresem e-mail: emadej@izfa.pl, najpóźniej do 3 dni przed szkoleniem,
  6. w przypadku odwołania szkolenia lub odmowy uczestnictwa w szkoleniu, opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu zostaną zwrócone bez oprocentowania i odsetek na rachunki bankowe instytucji zgłaszających uczestników szkolenia, z których środki z tego tytułu wpłynęły, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia poinformowania o odwołaniu szkolenia,
  7. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji szkoleń IZFiA,
  8. informacja w sprawach rejestracji Ewa Madej: emadej@izfa.pl lub+48 (22) 537 76 35 lub + 48 783 590 814. 
  9. informacja w sprawie faktur: Sylwia Kłosowicz-Jechowska:sklosowicz-jechowska@izfa.pl lub +48 (22) 537 76 30.

  Szkolenie - certyfikaty bez PDF

  Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie certyfikatem, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez radców prawnych i adwokatów.