„Tsunami” zmian podatkowych i regulacyjnych – jak się przygotować i co to oznacza dla TFI i funduszy inwestycyjnych? | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

„Tsunami” zmian podatkowych i regulacyjnych – jak się przygotować i co to oznacza dla TFI i funduszy inwestycyjnych?

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
28.03.2019
-

Istota, waga i tempo proponowanych zmian w 2019 roku powoduje, że coraz większym wyzwaniem staje się nie tylko prawidłowa interpretacja nowych przepisów, ale także właściwe przygotowanie organizacyjne i systemowe do ich wdrożenia. Jako doradcy prawni i podatkowi EY na co dzień wspiera swoich Klientów w analizie oraz prawidłowym stosowaniu przepisów prawa podatkowego i innych regulacji prawnych. Praktyczne przypadki oraz zgłaszane przez Klientów potrzeby stały się inspiracją do przygotowania warsztatów będących platformą wymiany wiedzy i doświadczeń dla podmiotów sektora finansowego. Wierzymy, że unikalna i interaktywna formuła spotkania pozwoli uczestnikom na otwartą dyskusję o najistotniejszych zmianach w 2019 i przygotowanie się do nich.

Oprócz krótkich prezentacji merytorycznych przewidujemy panele dyskusyjne na każdy z tematów wiodących oraz trzy stoliki tematyczne w formule Case Study, przy których chcielibyśmy porozmawiać z Państwem o praktycznych konsekwencjach dyskutowanych zmian, wyzwaniach związanych z przygotowaniem, wymienić wątpliwości, a także spróbować odpowiedzieć na nurtujące pytania. Dyskusja przy każdym ze stolików tematycznych będzie moderowana przez ekspertów EY, którzy zadbają o efektywność i poziom merytoryczny dyskusji.

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za kwestie finansowe i podatkowe w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych oraz funduszach inwestycyjnych.

Stolik 1 - Dodatkowe zobowiązanie podatkowe – nowa sankcja w kontekście GAAR ale nie tylko!

Prowadzący: Renata Miązek, Michał Goj

Przy stoliku rozmawiać będziemy o nowym, dodatkowym zobowiązaniu podatkowym – czyli dolegliwej sankcji, która potencjalnie może dotyczyć każdego podatnika działającego w rozbudowanych, np. międzynarodowych strukturach, gdzie tematy TP i WHT są powszechne. Również może dotyczyć płatników, m.in. w związku z niedokonaniem weryfikacji lub dokonaniem weryfikacji bez zachowania reguł należytej staranności.

Stolik 2 - Raportowanie schematów MDR – jak nie zginąć w gąszczu nowych obowiązków?

Prowadzący: Małgorzata Kucewicz, Jacek Łabanowski

Przy stoliku rozmawiać będziemy o dużej zmianie wchodzącej od 1 stycznia 2019, zgodnie z którą podatnicy będą musieli zmierzyć się z koniecznością identyfikacji i raportowania schematów podatkowych MDR. Nowe obowiązki wynikają z przepisów UE oraz projektowanych przepisów krajowych - to rozwiązanie bez precedensu w polskim systemie podatkowym. Szeroki zakres regulacji wpływa istotnie na działalność podmiotów sektora finansowego, których działania mogą być raportowane przez inne podmioty lub podmioty te same mogą być zobowiązane do aktywnego raportowania do władz skarbowych schematu podatkowego, w którym biorą udział lub, w których udział biorą ich klienci - pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej Zarządu. 

Stolik 3 - Podatek u źródła – czy jesteśmy gotowi na rewolucję?

Prowadzący: Marcin Opiłowski, Magdalena Piec

Rozmowa przy stoliku numer 3 dotyczyć będzie jednej z najbardziej istotnych w ostatnich latach zmiany w opodatkowaniu płatności do zagranicznych kontrahentów. Już od stycznia 2019 r. polskie spółki dokonujące płatności z tytułu dywidend, odsetek, należności licencyjnych lub wynagrodzenia za wiele rodzajów usług, jeśli łączna kwota płatności do jednego odbiorcy w trakcie roku przekroczy 2 miliony złotych, będą zobowiązane do pobrania podatku w wysokości 19% lub 20%. O zwrot podatku (częściowy lub całkowity) będzie mógł się ubiegać zagraniczny odbiorca lub, w niektórych przypadkach, polski płatnik. Jedynie zastosowanie złożonych procedur obarczonych wysokim ryzykiem błędu i sankcjami karnymi, może pozwolić na stosowanie obniżonych stawek podatku u źródła już w momencie płatności.

Partnerem szkolenia jest EY Polska.

Program

9:30- 10:00 Rejestracja

10:00- 11.30 Wprowadzenie

11.30- 12:00 Panel dyskusyjny:

 • Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – co to w praktyce oznacza dla sektora consumer finanace
 • Dodatkowe zobowiązanie podatkowe – nowa sankcja w kontekście GAAR, ale nie tylko
 • Raportowanie schematów MDR – jak nie zginąć w gąszczu nowych obowiązków?
 • Podatek u źródła – czy jesteśmy gotowi na rewolucję?

12.00 – 12.15 Przerwa kawowa

12.15 – 12.45 I runda stolików tematycznych

12:45 – 13.15 II runda stolików tematycznych

13:15 Zakończenie i dyskusja

  Marcin Opiłowski

  Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
  Marcin Opiłowski
  Associate Partner, Zespół Podatków Międzynarodowych Doradca podatkowy

  Marcin współpracuje z ponad 100 międzynarodowymi klientami, głównie z sektora finansowego, w obszarze podatków międzynarodowych, CIT i VAT, jak również w tematyce cen transferowych. Doradza przy transakcjach dokonywanych przez banki, instytucje finansowe oraz inne Polskie i zagraniczne podmioty, np. efektywna z podatkowego punktu widzenia sprzedaż wierzytelności, podatkowe strukturyzowanie efektywnych sposobów finansowania transgranicznych leasingów operacyjnych, strukturyzowanie finansowania działalności leasingowej podmiotów w Polsce. Posiada doświadczenie w międzynarodowych i lokalnych strukturyzacjach transakcji M&A. Wielokrotnie był prelegentem na konferencjach i szkoleniach dla podmiotów sektora finansowego i innych sektorów w temacie podatków międzynarodowych i opodatkowania instrumentów finansowych.

  Magdalena Piec

  Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
  Magdalena Piec
  Manager, Zespół Podatków Międzynarodowych, Doradca podatkowy

  Magdalena zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym dla podmiotów międzynarodowych i krajowych, w tym z branży finansowej. Posiada doświadczenie w obszarach podatków międzynarodowych, podatku CIT, VAT, jak również cen transferowych. Była zaangażowana w projekty dotyczące m.in.: efektywnej podatkowo reorganizacji przedsiębiorstw, implementacji restrukturyzacji związanych m.in. z łączeniem lub podziałami spółek, doradztwa podatkowego związanego z efektywnym finansowaniem działalności przedsiębiorstw.

  Małgorzata Kucewicz

  Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
  Małgorzata Kucewicz
  Senior Manager, Zespół Business Tax Advisory, Doradca podatkowy

  Małgorzata posiada doświadczenie w obszarze doradztwa korporacyjnego oraz restrukturyzacji, jak również realizacji przeglądów oraz due diligence podatkowych, w tym banków oraz zakładów ubezpieczeń. Specjalizuje się również w zagadnieniach związanym z leasingiem oraz faktoringiem. Uczestniczyła w wielu kompleksowych projektach doradczych dla klientów z sektora finansowego oraz dla największych przedsiębiorstw w Polsce. Posiada uprawnienia doradcy podatkowego oraz radcy prawnego, jest autorką artykułów podatkowych w pismach branżowych oraz współautorką komentarza do Konwencji Modelowej OECD.

  Jacek Łabanowski

  Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
  Jacek Łabanowski
  Dyrektor, Zespół Doradztwa dla Sektora Finansowego

  Jacek doradza głównie w obszarze podatkowym dla sektora finansowego. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w opodatkowaniu sektora finansowego ze szczególnym uwzględnieniem banków i towarzystw ubezpieczeniowych. Posiada unikalną wiedzę wynikającą z połączenia doświadczenia z pracy w wewnętrznych służbach podatkowych podmiotów finansowych oraz funkcjonowania jako zewnętrzny doradca podatkowy. Zarządzał wieloma projektami podatkowymi z perspektywy wewnętrznego Menedżera, np.: struktury dla celów niedostatecznej kapitalizacji, struktury z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych, efektywne sprzedaże portfeli należności nieregularnych, projekty dotyczące odliczania VAT współczynnikiem, automatyzacja procesu rozliczenia podatków, integracja funkcji podatkowych/procesów w instytucjach finansowych podlegających łączeniu.

  Michał Goj

  Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
  Michał Goj
  Partner, Zespół Postępowań podatkowych i sądowych, Doradca podatkowy

  Michał jest doradcą podatkowym z kilkunastoletnim stażem, Partnerem w Dziale Doradztwa Podatkowego oraz szefem praktyki Postępowań Podatkowych i Sądowych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie postępowań podatkowych, kontroli podatkowych oraz postępowań sądowo-administracyjnych. Wspiera oraz reprezentuje klientów w największych i najbardziej skomplikowanych postępowaniach dotyczących podatków dochodowych, struktur międzynarodowych, VAT, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, a także ceł i akcyzy. Michał jest również mówcą na szkoleniach i konferencjach, autorem publikacji o polskim prawie proceduralnym.

  Renata Miązek

  Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
  Renata Miązek
  Manager, Zespół Postępowań podatkowych i sądowych, Doradca podatkowy

  Renata jest radcą prawnym oraz doradcą podatkowym. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w pracy w wewnętrznym Departamencie Podatkowym jednego w wiodących banków w Polsce, dodatkowo poparte praktyczną wiedzą zdobytą podczas reprezentowania klientów w postępowaniach podatkowych i kontrolnych przed organami administracji skarbowej, a także przed sądami administracyjnymi. Studiowała międzynarodowe prawo podatkowe na Queen Mary University of London, w Wielkiej Brytanii.

  Małgorzata Chruściak

  Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
  Małgorzata Chruściak
  of Counsel, Kancelaria EY Law, Adwokat

  Małgorzata posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie zagadnień bankowości i finansów, finansowania inwestycji, procesów restrukturyzacyjnych i upadłości. Doradzała polskim i zagranicznym bankom przy wielu projektach finansowych, a także przy finansowaniu projektów inwestycyjnych, kredytowaniu przez konsorcja bankowe oraz transakcjach restrukturyzacyjnych. Ponadto doradzała także renomowanym polskim bankom w przygotowaniu dokumentacji dla bankowości korporacyjnej i detalicznej, sporządzeniu wzorców umów i regulaminów bankowych. Prowadziła procesy tworzenia nowych banków w Polsce oraz nabycia akcji polskich banków i innych instytucji finansowych przez inwestorów zagranicznych, w tym fuzje międzynarodowych instytucji finansowych. Małgorzata jest często rekomendowana w rankingach prawniczych – w tym pierwsze miejsce w rankingu Chambers and Partners, w kategorii finanse i bankowość – regulacje.

  Zgłoszenie do udziału w szkoleniu jest jednoznaczne z obowiązkiem wniesienia opłaty.

  Koszty uczestnictwa w szkoleniu (brutto):

  • Członkowie i Podmioty wspierające IZFiA – 550 zł/osoba
  • Instytucje nie należące do IZFiA – 650 zł/osoba

  Opłatę należy uiścić PRZED SZKOLENIEM przelewem na rachunek Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, w Banku Pekao SA, nr 25 1240 6045 1111 0000 4744 4001.

  W tytule przelewu należy zamieścić następujące informacje: „Szkolenie podatkowe 28 marca 2019 r.” oraz nazwisko i imię uczestnika/uczestników.

  Dokumentem rozliczeniowym płatności za szkolenie będzie wystawiana przez Izbę Faktura (nie jest to jednak faktura VAT).

   

  Warunki uczestnictwa

  1. warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest prawidłowe zgłoszenie, przez które rozumie się wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego do dnia 22 marca 2019r. włącznie,
  2. liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń,
  3. rezygnacja z udziału w szkoleniu po dniu 22 marca 2019 roku r. lub nieuczestniczenie osoby zgłoszonej w szkoleniu, nie będzie stanowić podstawy do zwrotu opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu, ani jej części, w związku z czym nie będę z tego tytułu zgłaszać w stosunku do Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami żadnych roszczeń lub praw,
  4. w przypadku braku możliwości uczestniczenia osoby zgłoszonej w szkoleniu, instytucja zgłaszająca może dokonać zamiany osoby zgłoszonej na inną,
  5. rezygnacji z udziału w szkoleniu wiążącej się ze zwrotem opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu można dokonać w formie elektronicznej pod adresem e-mail: emadej@izfa.pl, najpóźniej do 3 dni przed szkoleniem,
  6. w przypadku odwołania szkolenia lub odmowy uczestnictwa w szkoleniu, opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu zostaną zwrócone bez oprocentowania i odsetek na rachunki bankowe instytucji zgłaszających uczestników szkolenia, z których środki z tego tytułu wpłynęły, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia poinformowania o odwołaniu szkolenia,
  7. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji szkoleń IZFiA,
  8.  informacja w sprawach rejestracji: Ewa Madej emadej@izfa.pl lub +48 (22) 537 76 35 lub + 48 783 590 814. 
  9. informacja w sprawie faktur: Sylwia Kłosowicz-Jechowska sklosowicz-jechowska@izfa.pl lub +48 (22) 537 76 30.

  Szkolenie - certyfikaty bez PDF

  Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie certyfikatem, w celu udokumentowania doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez radców prawnych i adwokatów.