Szkolenie - certyfikaty | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Szkolenie - certyfikaty

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie certyfikatem, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez radców prawnych i adwokatów.

Certyfikat będzie przesłany uczestnikom mailem w formacie PDF.