XV Jubileuszowe Forum Funduszy IZFiA | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami