Digitalizacja i paperless – jak cyfryzować procesy w TFI | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Digitalizacja i paperless – jak cyfryzować procesy w TFI

Digitalizacja i paperless – jak cyfryzować procesy w TFI
16.12.2020
-

Szkolenie zostanie poprowadzone z wykorzystaniem systemu e-learningowego IZFiA. Nie jest wymagane instalowanie dodatkowych programów. Uczestnicy otrzymają odpowiednio wcześniej link oraz instrukcję do dołączenia do seminarium. 

Szkolenie ma na celu przedstawienie praktycznych aspektów związanych z digitalizacją procesów w TFI, zwrócenie uwagi na obszary zainteresowania nadzorców, a także omówienie praktycznych możliwości odejścia od form papierowych.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli pozyskać wiedzę na temat pragmatycznych możliwości i wyzwań, wynikających z ograniczenia bezpośredniego kontaktu z klientami, związanego z korzystaniem z papierowego obiegu dokumentów. Szkolenie nakierowane jest na przedstawienie procesów digitalizacji umożliwiających zwiększenie efektywności organizacyjnej w sposób zgodny z regulacjami. Istotna część szkolenia zostanie poświęcona możliwościom oferowania usług drogą online (w tym dystrybucji tytułów uczestnictwa), a także możliwości wykorzystywania doświadczeń związanych z wdrażaniem nowych produktów, z uwzględnieniem stanowiska UKNF dot. robo-doradztwa.

Szkolenie dedykowane jest dla specjalistów zatrudnionych w TFI w obszarach związanych z procesem obsługi klientów, działach kontroli wewnętrznej, działów doradztwa inwestycyjnego oraz tworzenia nowych produktów, a także podmiotów, którym TFI powierzyło wykonywanie zadań związanych z prowadzoną działalnością.

Program
 1. Wymagania regulacyjne, o których nie można zapomnieć w procesie stawania się paperless.
 2. Wyzwania zdalnego onboardingu.
 3. Dystrybucja tytułów uczestnictwa FIZ i FIO kanałami elektronicznymi.
 4. ROBO-Advisory jako wsparcie procesu sprzedaży produktów i usług TFI a regulacje i stanowisko UKNF.
   

  Michał Karwasiński

  Michał Karwasiński
  Michał Karwasiński
  Radca prawny, Partner, Karwasiński Szpringer i Wspólnicy sp.j.

  Jest radcą prawnym, posiadającym kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze rynku finansowego, w tym doradztwa regulacyjnego i zarządzania ryzykiem. Założyciel i wspólnik KSZ Smart Legal – innowacyjnej kancelarii prawnej wspierającej instytucje finansowe w regulacyjnym procesie transformacji cyfrowej. Karierę zawodową rozpoczynał w UKNF, gdzie przez 3 lata pracował jako prawnik i analityk finansowy w Pionie Nadzoru Rynku Kapitałowego, na następnie współpracował z kancelarią prawną specjalizującą się w obsłudze instytucji finansowych, gdzie przez przeszło 8 lat budował kompetencje obsługi rynku usług maklerskich, zarządzania aktywami oraz nowych technologii. Ponadto przez ponad 3 lata pracował na stanowisku Risk Managera w jednym z bankowych towarzystw funduszy inwestycyjnych, zdobywając praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania ryzykiem. Mecenas Karwasiński jest absolwentem finansów na Wydziale Zarządzania UW oraz prawa na WPiA UW. Ukończył ponadto studia doktoranckie na WPiA UW oraz roczny kurs prawa amerykańskiego w Center for American Law Studies, współorganizowany przez University of Florida. Kompetencje menadżerskie miał okazję zdobywać także w Management Centre Innsbruck w Austrii, gdzie studiował jako stypendysta programu Erazmus. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe i warsztatowe.

  Jakub Szpringer

  Jakub Szpringer
  Jakub Szpringer
  Radca prawny, Partner, Karwasiński Szpringer i Wspólnicy sp.j.
  Radca prawny, którego praktyka obejmuje doradztwo w zakresie regulacji rynku finansowego, transakcji kapitałowych oraz projektów IT. Założyciel i wspólnik KSZ Smart Legal – innowacyjnej kancelarii prawnej wspierającej instytucje finansowe w regulacyjnym procesie transformacji cyfrowej. Przed założeniem KSZ Smart Legal doskonalił swoje umiejętności między innymi jako wspólnik w kancelarii specjalizującej się obsłudze branży finansowej oraz jako dyrektor działu prawnego w towarzystwie funduszy inwestycyjnych. Posiada bogate doświadczenie doradztwie regulacyjnym w zakresie prawa rynku kapitałowego oraz reprezentowaniu klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego. Specjalizuje się także w procesach emisji papierów wartościowych oraz transakcjach typu venture capital. Pomaga również start-upom tworząc dla nich zaplecza prawne w obszarze innowacyjnych przedsięwzięć na rynku finansowym oraz technologicznym. Jest absolwentem ekonomii w Szkole Głównej Handlowej oraz prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Posiada także licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

  Szkolenie jest bezpłatne dla wszystkich uczestników.

  Warunki uczestnictwa

  1. warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest prawidłowe zgłoszenie, przez które rozumie się wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego do dnia 14 grudnia 2020 r. włącznie,
  2. liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń,
  3. w przypadku braku możliwości uczestniczenia osoby zgłoszonej w szkoleniu, instytucja zgłaszająca może dokonać zamiany osoby zgłoszonej na inną,
  4. rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać w formie elektronicznej pod adresem e-mail: emadej@izfa.pl, najpóźniej do 2 dni przed szkoleniem,
  5. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji szkoleń IZFiA,
  6. informacja w sprawach rejestracji: Ewa Madej, emadej@izfa.pl lub + 48 783 590 814. 
  7. Informacja w sprawie certyfikatów: Sylwia Kłosowicz-Jechowska, sklosowicz-jechowska@izfa.pl lub +48 667 450 141
    

  Szkolenie - certyfikaty

  Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie certyfikatem, w celu udokumentowania doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez radców prawnych i adwokatów.

  Certyfikat będzie przesłany uczestnikom mailem w formacie PDF.