Narzędzie do wewnętrznego zgłaszania nieprawidłowości w sektorze finansowym | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Narzędzie do wewnętrznego zgłaszania nieprawidłowości w sektorze finansowym

Narzędzie do wewnętrznego zgłaszania nieprawidłowości w sektorze finansowym
17.09.2020
-

Wydarzenie to ma na celu pomóc funduszom w sprawdzeniu przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących informowania o nieprawidłowościach i wskazanie, iż dobór właściwych narzędzi leży w ich najlepszym interesie. Gwarantuje uczciwość i wzmacniania reputację biznesową funduszy. 

Średnia organizacja traci 5% przychodów rocznych w wyniku nadużyć, a ponad 40 % wszystkich spraw nadużyć jest wykrywane przez sygnalistów. Jak w prosty sposób wprowadzić do funduszu usługę zgłaszania nadużyć?

Szkolenie będzie bardzo przydatne dla osób zarządzających funduszami, kadry zarządzającej i kierowniczej, na której ciąży obowiązek przestrzegania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w związku z  art. 53 ustawy, z uwagi na sankcje przewidziane tymi przepisami, m.in: cofnięcie koncesji, kary pieniężne, zakaz pełnienie obowiązków na stanowisku kierowniczym przez osobę odpowiedzialną za naruszenie. 

Program
 1. Czy najskuteczniejszym sposobem identyfikacji ryzyka są nasi pracownicy. W latach 80-tych w instytucjach finansowych i bankowych, pierwszy raz wskazano na sygnalistę, jakie to były sprawy?
 2. Czego mogą dotyczyć zgłaszane nieprawidłowości. Jeśli pracownik nie będzie wiedział, co ma zrobić z nieprawidłowością, pozostanie mu zgłoszenie do organów ścigania. Czy tego chcemy w naszych organizacjach?
 3. Kary, sankcje czyli, co mówią obowiązujące ustawy i jakie możemy mieć straty nie posiadając w organizacjach odpowiednich rozwiązań. 
 4. Pozwól pracownikom mówić bezpiecznie i bez obaw. Narzędzie, które pomoże Twoim pracownikom w zgłaszaniu problemów. Kwestie, które należy wziąć pod uwagę przy sprawdzaniu programu informowania o nieprawidłowościach
   

  Mec. Katarzyna Abramowicz

  Mec. Katarzyna Abramowicz
  Mec. Katarzyna Abramowicz
  Radca prawny

  Radca Prawny Katarzyna Abramowicz współtwórczyni  6. serwisów, działających i służących do dziś milionom internautów w Polsce, m.in przelewy24.pl (serwisu do obsługi płatności internetowych), specfile.pl (aplikacji do ochrony dokumentów dla firm) i bilety24.pl (serwisu do zakupu i rezerwacji biletów online), czy sygnanet.pl (proste narzędzie do zgłaszania nadużyć online).

  Prelegentka największych konferencji w Polsce związanych z tematyką legaltech i nowymi technologiami oraz cyberbezpieczeństwem. Laureatka StartUp Europe Awards, konkursu 50 Kreatywnych w Biznesie.

  • Członkowie i Podmioty wspierające IZFiA – 350 zł/osoba
  • Instytucje nie należące do IZFiA – 400 zł/osoba

  Opłatę należy uiścić przed szkoleniem przelewem na rachunek Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, w Banku Pekao SA, nr 25 1240 6045 1111 0000 4744 4001.

  W tytule przelewu należy zamieścić następujące informacje: Szkolenie „Narzędzie do wewnętrznego zgłaszania nieprawidłowości w sektorze finansowym", 17 września 2020 r. oraz nazwisko i imię uczestnika/uczestników.

  Dokumentem rozliczeniowym płatności za szkolenie będzie wystawiana przez Izbę Faktura (nie jest to jednak faktura VAT) wystawiona po otrzymaniu przelewu.

   

  Warunki uczestnictwa

  1. warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest prawidłowe zgłoszenie, przez które rozumie się wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego do dnia 14 września 2020 r. włącznie,
  2. liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń,
  3. rezygnacja z udziału w szkoleniu po dniu 14 września 2020 r. lub nieuczestniczenie osoby zgłoszonej w szkoleniu, nie będzie stanowić podstawy do zwrotu opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu, ani jej części, w związku z czym nie będę z tego tytułu zgłaszać w stosunku do Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami żadnych roszczeń lub praw,
  4. w przypadku braku możliwości uczestniczenia osoby zgłoszonej w szkoleniu, instytucja zgłaszająca może dokonać zamiany osoby zgłoszonej na inną,
  5. rezygnacji z udziału w szkoleniu wiążącej się ze zwrotem opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu można dokonać w formie elektronicznej pod adresem e-mail: emadej@izfa.pl, najpóźniej do 3 dni przed szkoleniem,
  6. w przypadku odwołania szkolenia lub odmowy uczestnictwa w szkoleniu, opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu zostaną zwrócone bez oprocentowania i odsetek na rachunki bankowe instytucji zgłaszających uczestników szkolenia, z których środki z tego tytułu wpłynęły, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia poinformowania o odwołaniu szkolenia,
  7. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji szkoleń IZFiA,
  8. informacja w sprawach rejestracji Ewa Madej, emadej@izfa.pl lub +48 (22) 537 76 30 lub + 48 783 590 814. 
  9. informacja w sprawie faktur Sylwia Kłosowicz-Jechowska, sklosowicz-jechowska@izfa.pl lub +48 667 450 141 

  Szkolenie - certyfikaty

  Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie certyfikatem, w celu udokumentowania doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez radców prawnych i adwokatów.

  Certyfikat będzie przesłany uczestnikom mailem w formacie PDF.