Zmiany w rozliczaniu PIT od inwestycji w fundusze kapitałowe – nowe wyzwania i obowiązki. | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Zmiany w rozliczaniu PIT od inwestycji w fundusze kapitałowe – nowe wyzwania i obowiązki.

Zmiany w rozliczaniu PIT od inwestycji w fundusze kapitałowe – nowe wyzwania i obowiązki.
30.11.2023
-

REJESTRACJA NA SZKOLENIE ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

kontakt: emadej@izfa.pl 

Szkolenie będzie poświęcone omówieniu i interpretacji najnowszych zmian w PIT, które dotyczą zasad rozliczania dochodu z udziału w funduszach kapitałowych. Nowe regulacje podatkowe mają wspierać rozwój rynku kapitałowego, ale generują również nowe obowiązki dla towarzystw funduszy inwestycyjnych. W ramach szkolenia wyjaśnione zostaną wątpliwości co do realizacji tych obowiązków, szczególnie w zakresie sporządzania i przesyłania podatnikom informacji PIT-8C.  Omówione zostaną także zagadnienia związane z podejściem do nietypowych stanów faktycznych, których kwalifikacja podatkowa jest niejednoznaczna. Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na omówienie kwestii budzących wątpliwości uczestników.

Formuła:

Szkolenie odbędzie się w formie online. Zapisani uczestnicy otrzymają link do logowania się do pokoju szkoleń. Nie jest wymagane instalowanie dodatkowego oprogramowania, jak również hasła dostępu. Z sytemu można korzystać poprzez przeglądarkę internetową.
Ze względu na wzmożone zabezpieczenia systemowe w instytucjach finansowych link do szkolenia może być blokowany. Zalecamy korzystanie z sieci domowych, z wyłączonym VPN.

 

Program

Agenda:

 1. Zmiana kwalifikacji podatkowej dochodów z umorzenia, odkupienia, wykupienia i unicestwienia w inny sposób tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych
 2.  Nowe zasady rozliczania strat z udziału w funduszach kapitałowych
 3. Nowe obowiązki płatników – przesyłanie informacji PIT-8C
 4. Jak prawidłowo wystawić i dostarczyć podatnikowi PIT-8C?
 5.  Wyzwania operacyjne: weryfikacja zgód, komunikacja z inwestorami, dostosowanie systemów
 6. Moment powstania przychodu: zagadnienia praktyczne i ryzyka dla TFI
 7. Kwestie problemowe, m.in.: rozliczenia nierezydentów, małoletnich i małżonków
 8. Sesja Q&A

  dr Grzegorz Keler

  męższczyzna w okularach w stroju biznesowym
  dr Grzegorz Keler
  Adwokat, Senior Manager, Thedy & Partners

  Grzegorz Keler jest adwokatem, doktorem nauk prawnych, senior managerem w kancelarii Thedy & Partners. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym i prawnym, które zdobywał w firmach doradczych z Big4 oraz czołowych kancelariach prawnych. Doradza m.in. instytucjom finansowym, w tym TFI i bankom. Brał udział w procesach legislacyjnych prowadzonych przez Ministerstwo Finansów, wspierając podmioty z rynku kapitałowego. Zajmuje się również doradztwem podatkowym w transakcjach M&A i nieruchomościowych oraz reorganizacjach struktur kapitałowych i majątkowych. Występuje w kontrolach i postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach administracyjnych, w tym przed KNF. Pełnomocnik w wielu postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Reprezentuje również klientów w sprawach karnych skarbowych i karnych gospodarczych.
  Dr Keler jest adiunktem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia z prawa podatkowego, finansów publicznych oraz prawa bankowego i ubezpieczeniowego. Wykładowca na studiach EMBA na Uniwersytecie Warszawskim oraz na studiach podyplomowych z zakresu FinTech w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert Centrum Gospodarki i Finansów Cyfrowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  Autor wielu publikacji naukowych, współautor komentarzy do ustawy o CIT, Kodeksu karnego skarbowego, przepisów o transformacjach spółek, prawa holdingowego, ustawy o fundacji rodzinnej oraz przepisów o prostej spółce akcyjnej.
  Laureat konkursu Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2021.
  Thedy & Partners
  Specjalizujemy się w doradztwie podatkowym i finansowym, sporach podatkowych oraz dotacjach i zachętach. Posiadamy doświadczenie i umiejętności, które zdobyliśmy, pracując w firmach doradczych należących do tzw. "Wielkiej Czwórki" lub dużych międzynarodowych firmach. Na chwilę obecną skupiamy blisko 60 profesjonalistów. Doradzamy w sposób praktyczny i przedstawiamy jasne rekomendacje.
  Według ogólnopolskich rankingów, Thedy & Partners znajduje się w pierwszej 15 największych firm doradztwa podatkowego w Polsce, a nasi eksperci zdobywają nagrody dla najlepszych doradców podatkowych.
   

  Szkolenie - koszty szkolenia 650/750

  • Członkowie i Podmioty wspierające IZFiA – 650 zł + VAT/osoba
  • Instytucje niezrzeszone w IZFiA – 750 zł + VAT/osoba

  Osoby zarejestrowane na szkolenie, po odbyciu szkolenia i potwierdzeniu uczestnictwa, otrzymają pod swoim adresem e-mail fakturę VAT. Płatność wynagrodzenia za szkolenie odbywała się będzie przelewem na rachunek bankowy i w terminie na niej wskazanym. W tytule przelewu należy wskazać numer faktury VAT.

  Szkolenie - certyfikaty bez PDF

  Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie certyfikatem, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez radców prawnych i adwokatów.