Zmiany w rozliczaniu PIT od inwestycji w fundusze kapitałowe – nowe wyzwania i obowiązki. | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Zmiany w rozliczaniu PIT od inwestycji w fundusze kapitałowe – nowe wyzwania i obowiązki.

Zmiany w rozliczaniu PIT od inwestycji w fundusze kapitałowe – nowe wyzwania i obowiązki.
30.11.2023
-

REJESTRACJA NA SZKOLENIE ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

kontakt: emadej@izfa.pl 

Szkolenie będzie poświęcone omówieniu i interpretacji najnowszych zmian w PIT, które dotyczą zasad rozliczania dochodu z udziału w funduszach kapitałowych. Nowe regulacje podatkowe mają wspierać rozwój rynku kapitałowego, ale generują również nowe obowiązki dla towarzystw funduszy inwestycyjnych. W ramach szkolenia wyjaśnione zostaną wątpliwości co do realizacji tych obowiązków, szczególnie w zakresie sporządzania i przesyłania podatnikom informacji PIT-8C.  Omówione zostaną także zagadnienia związane z podejściem do nietypowych stanów faktycznych, których kwalifikacja podatkowa jest niejednoznaczna. Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na omówienie kwestii budzących wątpliwości uczestników.

Formuła:

Szkolenie odbędzie się w formie online. Zapisani uczestnicy otrzymają link do logowania się do pokoju szkoleń. Nie jest wymagane instalowanie dodatkowego oprogramowania, jak również hasła dostępu. Z sytemu można korzystać poprzez przeglądarkę internetową.
Ze względu na wzmożone zabezpieczenia systemowe w instytucjach finansowych link do szkolenia może być blokowany. Zalecamy korzystanie z sieci domowych, z wyłączonym VPN.

 

Program

Agenda:

 1. Zmiana kwalifikacji podatkowej dochodów z umorzenia, odkupienia, wykupienia i unicestwienia w inny sposób tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych
 2.  Nowe zasady rozliczania strat z udziału w funduszach kapitałowych
 3. Nowe obowiązki płatników – przesyłanie informacji PIT-8C
 4. Jak prawidłowo wystawić i dostarczyć podatnikowi PIT-8C?
 5.  Wyzwania operacyjne: weryfikacja zgód, komunikacja z inwestorami, dostosowanie systemów
 6. Moment powstania przychodu: zagadnienia praktyczne i ryzyka dla TFI
 7. Kwestie problemowe, m.in.: rozliczenia nierezydentów, małoletnich i małżonków
 8. Sesja Q&A

  dr Grzegorz Keler

  dr Grzegorz Keler
  dr Grzegorz Keler
  Associate w kancelarii prawnej SPCG

  Specjalizuje się w prawie podatkowym oraz prawie spółek, w szczególności w transakcjach fuzji i przejęć. Ponadto reprezentuje klientów w sprawach karnych i karnych skarbowych.

  Brał udział w wielu projektach prawnych i podatkowych, m. in. wspierając spółki przy dostosowywaniu do nowych regulacji podatkowych oraz doradzając przy złożonych transakcjach M&A. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach i kontrolach podatkowych, a także w sprawach o przestępstwa tzw. białych kołnierzyków.

  Doświadczenie zdobywał m. in. w działach doradztwa podatkowego Deloitte i PwC. Ukończył studia MSc z zakresu finansów i audytu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i France Business School w Clermont-Ferrand oraz Szkołę Prawa Angielskiego i Europejskiego prowadzoną przez British Law Centre afiliowane przy Uniwersytecie Warszawskim i University of Cambridge. Odbył również studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

  Uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie pracy pt.: „Znaczenie i skutki prawne badania due diligence w transakcjach fuzji i przejęć”. Akademicko jest związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, jako ekspert w Centrum Gospodarki i Finansów Cyfrowych przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Wykłada również w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest autorem licznych publikacji naukowych o tematyce prawnej i podatkowej, a także współautorem komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i komentarza do przepisów o prostej spółce akcyjnej. Regularnie publikuje teksty z zakresu prawa podatkowego na blogu kancelarii.

  Laureat 6 miejsca w konkursie Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2021, organizowanym przez Wolters Kluwer Polska.

  Szkolenie - koszty szkolenia 650/750

  • Członkowie i Podmioty wspierające IZFiA – 650 zł + VAT/osoba
  • Instytucje niezrzeszone w IZFiA – 750 zł + VAT/osoba

  Osoby zarejestrowane na szkolenie, po odbyciu szkolenia i potwierdzeniu uczestnictwa, otrzymają pod swoim adresem e-mail fakturę VAT. Płatność wynagrodzenia za szkolenie odbywała się będzie przelewem na rachunek bankowy i w terminie na niej wskazanym. W tytule przelewu należy wskazać numer faktury VAT.

  Szkolenie - certyfikaty bez PDF

  Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie certyfikatem, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez radców prawnych i adwokatów.