Szkolenie „Aktualne zagadnienia podatkowe w branży funduszowej", 9 kwietnia 2024 r. | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Szkolenie „Aktualne zagadnienia podatkowe w branży funduszowej", 9 kwietnia 2024 r.

Szkolenie „Aktualne zagadnienia podatkowe w branży funduszowej", 9 kwietnia 2024 r.

Szkolenie „Aktualne zagadnienia podatkowe w branży funduszowej", 9 kwietnia 2024 r.

napis tax update
09.04.2024
-

REJESTRACJA NA SZKOLENIE ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA. Kontakt: emadej@izfa.pl 

Szkolenie jest realizowane we współpracy z Kancelarią:

 


W ostatnim czasie podmioty z rynku kapitałowego zmierzyły się z szeregiem wyzwań podatkowych. Kluczowa zmiana dotyczyła zasad opodatkowania PIT przychodów z funduszy kapitałowych. Stosowanie nowych przepisów w praktyce wciąż budzi wiele wątpliwości, które wymagają wyjaśnienia. Tymczasem lada chwila branża będzie musiała zmierzyć się z kolejnymi zmianami w podatku Belki, które poza uatrakcyjnieniem inwestycji kapitałowych mogą skutkować koniecznością wprowadzenia przez TFI zmian w obszarze tax compliance. Ponadto, w ostatnich miesiącach pojawiły się ważne interpretacje fiskusa dotyczące m.in. funduszy nieruchomościowych i zagranicznych. Od tego roku obowiązują także nowe przepisy o podatku minimalnym. Te i inne aktualne zagadnienia zostaną omówione w trakcie szkolenia. Tematyka szkolenia zostanie przedstawiona od strony praktycznej, a uczestnicy będą mogli brać aktywny udział w dyskusji.

Program

1.    Nowe zasady opodatkowania PIT przychodów z funduszy kapitałowych - doświadczenia z pierwszych miesięcy
       obowiązywania nowych przepisów.
2.    Projekt zmian w podatku Belki - skutki i wyzwania dla branży funduszowej.
3.    Nowa usługa dystrybucji a VAT.
4.    Opodatkowanie VAT usług zarządzania funduszami – aktualna praktyka i kwestie problemowe.
5.    Opodatkowanie przychodów funduszy nieruchomościowych – aktualna praktyka.
6.    Nowe rozwiązania w CIT: podatek minimalny, podatek od przerzuconych dochodów - wnioski z praktyki.
7.    Podatek u źródła - obowiązki funduszy inwestycyjnych.
8.    Ceny transferowe: transakcje w relacjach TFI-fundusz, fundusz-inwestor, fundusz-spółki portfelowe.
9.    Sesja Q&A.

  dr Grzegorz Keler

  męższczyzna w okularach w stroju biznesowym
  dr Grzegorz Keler
  Adwokat, Senior Manager, Thedy & Partners

  Grzegorz Keler jest adwokatem, doktorem nauk prawnych, senior managerem w kancelarii Thedy & Partners. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym i prawnym, które zdobywał w firmach doradczych z Big4 oraz czołowych kancelariach prawnych. Doradza m.in. instytucjom finansowym, w tym TFI i bankom. Brał udział w procesach legislacyjnych prowadzonych przez Ministerstwo Finansów, wspierając podmioty z rynku kapitałowego. Zajmuje się również doradztwem podatkowym w transakcjach M&A i nieruchomościowych oraz reorganizacjach struktur kapitałowych i majątkowych. Występuje w kontrolach i postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach administracyjnych, w tym przed KNF. Pełnomocnik w wielu postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Reprezentuje również klientów w sprawach karnych skarbowych i karnych gospodarczych.
  Dr Keler jest adiunktem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia z prawa podatkowego, finansów publicznych oraz prawa bankowego i ubezpieczeniowego. Wykładowca na studiach EMBA na Uniwersytecie Warszawskim oraz na studiach podyplomowych z zakresu FinTech w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert Centrum Gospodarki i Finansów Cyfrowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  Autor wielu publikacji naukowych, współautor komentarzy do ustawy o CIT, Kodeksu karnego skarbowego, przepisów o transformacjach spółek, prawa holdingowego, ustawy o fundacji rodzinnej oraz przepisów o prostej spółce akcyjnej.
  Laureat konkursu Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2021.
  Thedy & Partners
  Specjalizujemy się w doradztwie podatkowym i finansowym, sporach podatkowych oraz dotacjach i zachętach. Posiadamy doświadczenie i umiejętności, które zdobyliśmy, pracując w firmach doradczych należących do tzw. "Wielkiej Czwórki" lub dużych międzynarodowych firmach. Na chwilę obecną skupiamy blisko 60 profesjonalistów. Doradzamy w sposób praktyczny i przedstawiamy jasne rekomendacje.
  Według ogólnopolskich rankingów, Thedy & Partners znajduje się w pierwszej 15 największych firm doradztwa podatkowego w Polsce, a nasi eksperci zdobywają nagrody dla najlepszych doradców podatkowych.
   

  Szkolenie - koszty szkolenia 650/750

  • Członkowie i Podmioty wspierające IZFiA – 650 zł + VAT/osoba
  • Instytucje niezrzeszone w IZFiA – 750 zł + VAT/osoba

  Osoby zarejestrowane na szkolenie, po odbyciu szkolenia i potwierdzeniu uczestnictwa, otrzymają pod swoim adresem e-mail fakturę VAT. Płatność wynagrodzenia za szkolenie odbywała się będzie przelewem na rachunek bankowy i w terminie na niej wskazanym. W tytule przelewu należy wskazać numer faktury VAT.

  Szkolenie - certyfikaty

  Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie certyfikatem, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez radców prawnych i adwokatów.

  Certyfikat będzie przesłany uczestnikom mailem w formacie PDF.