Szkolenie online: „AI w spółce zgodnie z prawem", 18 lipca 2024 r. (czwartek); 10:00 – 13:00 | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Szkolenie online: „AI w spółce zgodnie z prawem", 18 lipca 2024 r. (czwartek); 10:00 – 13:00

Szkolenie online: „AI w spółce zgodnie z prawem", 18 lipca 2024 r. (czwartek); 10:00 – 13:00

Szkolenie online: „AI w spółce zgodnie z prawem", 18 lipca 2024 r. (czwartek); 10:00 – 13:00

ręka człowieka i sztucznej inteligencji
04.07.2024

Szkolenie online: „AI w spółce zgodnie z prawem".

Data
18 lipca 2024 r. (czwartek); 10:00 – 13:00

REJESTRACJA NA SZKOLENIE ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

Opis
Szkolenie jest realizowane we współpracy z Kancelarią Prawną:

Spółka może korzystać z Systemów AI w różnorodnych obszarach działalności np. w procesie rekrutacji, kontaktach z klientami, tworzeniu materiałów marketingowych czy zarządzaniu logistyką. Korzystanie z takich systemów nie jest neutralne prawnie – musi uwzględniać chociażby przepisy dotyczące danych (osobowych i nieosobowych), czy przepisy prawa autorskiego. Dodatkowo, w najbliższym czasie wejdzie w życie Rozporządzenie AI, co rozpocznie odliczanie do stosowania na terytorium UE jednolitych ram prawnych dla tworzenia i korzystania z Systemów AI. 

Spółka powinna więc już teraz uwzględniać to przyszłe otoczenie regulacyjne – w tworzeniu wewnętrznych dokumentów i procedur np. regulaminu pracy, czy w negocjowaniu umów z dostawcami Systemów AI, a także z kontrahentami, którzy dostarczają spółce bazy danych lub materiały wygenerowane przez AI.
 

Program
 1. Rozporządzenie AI – czego i kogo dotyczy?

  Rozporządzenie AI jest kompleksowym aktem prawnym skierowanym do wszystkich podmiotów w łańcuchu wartości Systemów AI – od dostawców, przez importerów, do podmiotów stosujących.
  • Czym jest System AI w rozumieniu Rozporządzenia AI
  • Zakazane praktyki w zakresie AI i Systemy AI wysokiego ryzyka
  • Kto jest kim w Rozporządzeniu AI – jaki status będzie miała spółka?
  • Kary za naruszenie przepisów Rozporządzenia AI
  • Harmonogram rozpoczęcia stosowania Rozporządzenia AI – co spółka powinna zrobić już teraz?
    
 2. Rozporządzenie AI – obowiązki dostawców i podmiotów stosujących Systemy AI (compliance)

  Obowiązki producentów i podmiotów stosujących Systemy AI różnią się w zależności od tego jakie ryzyko wynika z korzystania z danego Systemu AI. Niektóre z tych obowiązków są wdrażane wewnątrz organizacji np. zapewnienie nadzoru nad korzystaniem z Systemu AI. Wykonanie innych obowiązków może z kolei wymagać kontaktu z osobą, wobec której system jest stosowany. Rodzaj i zakres obowiązków różni się też w zależności od tego, czy spółka miałaby status dostawcy Systemu AI, czy tylko podmiotu stosującego taki system.
   
 3. Korzystanie z Systemów AI w spółce – procedury i dokumenty (governance)

  Systemy AI są albo będą stosowane zarówno przez spółkę, jak i jej kontrahentów np. agencje reklamowe. Dlatego warto określić wewnętrzne zasady korzystania z takich systemów przez pracowników, współpracowników i podwykonawców.

  Cześć z tych procedur może dotyczyć bezpośrednio obowiązków z Rozporządzenia AI, a część konsekwencji jakie stosowanie Systemu AI ma wpływ na cyberbezpieczeństwo, przetwarzanie danych osobowych lub ochronę własności intelektualnej w spółce.
   
  • Czy spółka potrzebuje polityki AI?
  • Zapewnienie przez spółkę „AI literacy” personelu.
  • Korzystanie z Systemów AI przez pracowników i wobec pracowników spółki.
  • Weryfikacja zgodności regulaminów dostawców usług korzystających z Systemów AI z regulacjami wewnętrznymi spółki.
    
 4. Umowy dotyczące Systemów AI

  Przynajmniej niektóre modele AI można integrować z Systemami AI projektowanymi na indywidualne zamówienie. Dla spółki to szansa na zbudowanie systemu dostosowanego do potrzeb biznesowych Spółki, ale jednocześnie wyzwanie w zapewnieniu zgodności regulacyjnej takiego systemu.
   
  • Kluczowe zagadnienia w umowach z wykonawcą Systemu AI
  • Realizacja obowiązków z Rozporządzenia AI - umowa na powdrożeniową obsługę Systemu AI
  • Umowy z producentami baz danych
    
 5. Sesja Q&A
   

  Marcin Balicki

  Marcin Balicki
  dr Marcin Balicki
  adwokat, Senior Associate

  Adwokat, zawodowy pełnomocnik przed Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej, doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo własności intelektualnej (obrona na Wydziale Prawa i Administracji UJ), arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, członek Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii, wykładowca na prowadzonych przez SGH studiach podyplomowych „FinTech - nowe zjawiska i technologie na rynku finansowym” oraz w Szkole IT organizowanej przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza.

  Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej, w tym komentarza do Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie dotyczących ochrony programów komputerowych (A. Michalak [red.] Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2019). W 2020 roku, nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska ukazała się monografia jego autorstwa pt. „Ochrona wzorów użytkowych” – pierwsza na rynku polskim publikacja poświęcona tej tematyce. Urząd Patentowy RP wydał w roku 2023 napisany przez Marcina Balickiego poradnik „Własność intelektualna w branży gier wideo”.

  Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii, w tym negocjowaniu umów dotyczących realizacji projektów technologicznych (m.in. systemy IT, IoT, automatyzacja przemysłu), umów licencyjnych oraz prowadzeniu sporów sądowych w tym obszarze (m.in. nieprawidłowe wdrożenia oprogramowania, naruszenia praw własności intelektualnej).

  W roku 2023 i 2024 został wyróżniony w rankingu Kancelarii Prawniczych Dziennika Rzeczpospolita w kategorii prawo własności intelektualnej.

  Szkolenie - koszty szkolenia 650/750

  • Członkowie i Podmioty wspierające IZFiA – 650 zł + VAT/osoba
  • Instytucje niezrzeszone w IZFiA – 750 zł + VAT/osoba

  Osoby zarejestrowane na szkolenie, po odbyciu szkolenia i potwierdzeniu uczestnictwa, otrzymają pod swoim adresem e-mail fakturę VAT. Płatność wynagrodzenia za szkolenie odbywała się będzie przelewem na rachunek bankowy i w terminie na niej wskazanym. W tytule przelewu należy wskazać numer faktury VAT.

  Szkolenie - certyfikaty

  Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie certyfikatem, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez radców prawnych i adwokatów.

  Certyfikat będzie przesłany uczestnikom mailem w formacie PDF.