Szkolenie online: „Nowa Krajowa Ocena Ryzyka Prania pieniędzy a zarządzanie ryzykiem AML w TFI" - 21 maja 2024 r. (wtorek); 10:00 – 13:00 | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Szkolenie online: „Nowa Krajowa Ocena Ryzyka Prania pieniędzy a zarządzanie ryzykiem AML w TFI" - 21 maja 2024 r. (wtorek); 10:00 – 13:00

pieniądze na zielonym tle
21.05.2024
-

REJESTRACJA NA SZKOLENIE ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

KONTAKT: emadej@izfa.pl 

Szkolenie jest realizowane we współpracy z Kancelarią https://sadkowskiiwspolnicy.pl/  

 

Podczas szkolenia omówione zostaną standardy opracowania własnej oceny ryzyka instytucji obowiązanej w kontekście oczekiwań nadzorczych GIIF i KNF a także wprowadzonej w grudniu 2023 roku przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) nowej Krajowej Oceny Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu (KOR), zastępującej poprzednią Ocenę wydaną w 2019 r.
W drugiej części szkolenia, prowadzący odpowiedzą m.in. na następujące pytania: Kiedy należy stosować środki bezpieczeństwa finansowego? Kiedy konieczne są środki wzmożone? A kiedy wystarczą uproszczone? Jak dokumentować stosowanie środków? Wszystko w świetle praktyki i oczekiwań nadzorczych KNF i GIIF.
 

Program

Szkolenie jest skierowane głównie do grup zawodowych takich jak: członkowie zarządu, AML Officerowie, osoby wykonujące zadania w zakresie Compliance i AML/CFT, dyrektorzy finansowi, główni księgowi, prawnicy.
Główne punkty agendy:

 • Ocena ryzyka instytucji obowiązanej w świetle nowej Krajowej Oceny Ryzyka i oczekiwań nadzorczych – źródła informacji, metodyka, struktura, praktyczne wskazówki;
 • Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego – ocena stosunków gospodarczych i monitorowanie transakcji – podejście praktyczne
   

  Katarzyna Majer-Gębska

  kobieta w czerwonej sukience
  Katarzyna Majer-Gębska
  Adwokat, Managing Counsel, Dział Prawa Rynku Kapitałowego Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy.

  Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem działalności funduszy inwestycyjnych oraz firm inwestycyjnych, prawie handlowym i finansowym. Posiada wszechstronne doświadczenie w projektowaniu oraz wprowadzaniu systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (AML/CFT), związanych z RODO i ESG. Doradzała przy ich wprowadzaniu oraz wielokrotnie szkoliła pracowników instytucji finansowych w tym zakresie. Doradzała w zakresie postępowań przed Komisją Nadzoru Finansowego (KNF), Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  Prowadziła między innymi postępowania przed KNF związane z tworzeniem i rejestracją towarzystw funduszy inwestycyjnych, uzyskiwaniem zezwoleń na pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, zezwoleń na zarządzanie portfelami sekurytyzowanych wierzytelności, zgód na zarządzanie portfelem, przeprowadzała audyty instytucji finansowych i nieruchomości oraz reprezentowała instytucje finansowe w postępowaniach przed UOKiK.

  Obecnie bierze udział w bieżącej obsłudze podmiotów rynku finansowego, w tym towarzystw funduszy inwestycyjnych, domów i biur maklerskich, oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych oraz spółek publicznych. Udziela porad zarówno podmiotom nadzorowanym, jak i inwestorom w szerokim zakresie transakcji finansowych, ESG, AML oraz w kwestiach regulacyjnych.

  Posiada doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru i AML Officera w podmiotach rynku kapitałowego. Zasiada w radach nadzorczych podmiotów regulowanych.

  Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu funkcjonowania podmiotów rynku kapitałowego, ESG, AML i crowdfundingu. Wykładowca prawa energetycznego na Wydziale MEiL Politechniki Warszawskiej.
   

  Mikołaj Górny

  mężczyzna w stroju biznesowym
  Mikołaj Górny
  Prawnik Dział Prawa Rynku Kapitałowego Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy

  Specjalista z zakresu prawa handlowego oraz prawa rynku kapitałowego. Działa w obszarze prawa rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących firm inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz dostawców usług finansowania społecznościowego.

  Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej firm inwestycyjnych świadczących usługi na rynku Forex, w tym oferujących kontrakty na różnice (CFD), a także TFI zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Specjalizuje się w tworzeniu celowych wehikułów prawnych oraz zapewnianiu zgodności
  z przepisami prawa w bieżącym funkcjonowaniu organizacji. Brał udział w transakcjach fuzji i przejęć na polskim rynku nieruchomości oraz procesach korporacyjnego due dilligence związanego z udzielaniem finansowania.

  Poza doświadczeniem w kancelarii prawnej, pełnił również funkcje inspektora nadzoru, AML Officera oraz audytora wewnętrznego w instytucjach rynku finansowego. Prowadzi szkolenia z zakresu wymogów technicznych i organizacyjnych dla instytucji finansowych, w tym w szczególności w zakresie problematyki zarządzania ryzykiem, funkcjonowania komórki compliance, czy przeciwdziałania nieuprawnionemu świadczeniu usług maklerskich.

  Jest finalistą ogólnopolskiego Turnieju Prawa Rynków Kapitałowych. Naukowo interesuje się ładem korporacyjnym spółek publicznych, transakcjami fuzji i przejęć, a także zagadnieniami z pogranicza prawa spółek i rachunkowości. Jest autorem szeregu branżowych publikacji w zakresie zagadnień związanych z prawem spółek oraz prawem rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ESG oraz prawa grup spółek.

  Student Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Finansów i Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.


  Posługuje się językiem angielskim, w tym angielskim prawniczym, potwierdzone certyfikatami Certificate of Proficiency in English (Council of Europe level C2) oraz Toles Higher.

  Szkolenie - koszty szkolenia 650/750

  • Członkowie i Podmioty wspierające IZFiA – 650 zł + VAT/osoba
  • Instytucje niezrzeszone w IZFiA – 750 zł + VAT/osoba

  Osoby zarejestrowane na szkolenie, po odbyciu szkolenia i potwierdzeniu uczestnictwa, otrzymają pod swoim adresem e-mail fakturę VAT. Płatność wynagrodzenia za szkolenie odbywała się będzie przelewem na rachunek bankowy i w terminie na niej wskazanym. W tytule przelewu należy wskazać numer faktury VAT.

  Szkolenie - certyfikaty

  Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie certyfikatem, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez radców prawnych i adwokatów.

  Certyfikat będzie przesłany uczestnikom mailem w formacie PDF.