Szkolenia | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Szkolenia

Audyt systemu zarządzania ryzykiem w TFI oraz sprawowanie nadzoru nad jego funkcjonowaniem
19.01.2022

Audyt systemu zarządzania ryzykiem w TFI oraz sprawowanie nadzoru nad jego funkcjonowaniem

Szkolenie odbędzie się w formie online. Zapisani uczestnicy otrzymają link do logowania się do pokoju szkoleń. Nie jest wymagane instalowanie dodatkowego…
AML w TFI – praktyczne warsztaty związane z nowelizacją Ustawy AML
08.12.2021

AML w TFI – praktyczne warsztaty związane z nowelizacją Ustawy AML

Szkolenie odbędzie się w formie online. Zapisani uczestnicy otrzymają link do logowania się do pokoju szkoleń. Nie jest wymagane instalowanie dodatkowego…
Nowelizacja ustawy AML – najważniejsze zmiany i konsekwencje dla rynku finansowego
08.11.2021

Nowelizacja ustawy AML – najważniejsze zmiany i konsekwencje dla rynku finansowego

Szkolenie odbędzie się w formie online. Zapisani uczestnicy otrzymają link do logowania się do pokoju szkoleń. Nie jest wymagane instalowanie dodatkowego…
Aspekty regulacyjne ESG - nowe wymogi prawne dla zarządzających funduszami i aktywami
26.10.2021

Aspekty regulacyjne ESG - nowe wymogi prawne dla zarządzających funduszami i aktywami

Bezpłatne Seminarium dla Członków IZFiA organizowane we współpracy z PWC Polska. Seminarium odbędzie się w formie online. Zapisani uczestnicy otrzymają link…
Zastosowanie nowoczesnych technologii na rynku kapitałowym i rynku funduszy inwestycyjnych
22.09.2021

Zastosowanie nowoczesnych technologii na rynku kapitałowym i rynku funduszy inwestycyjnych - część II

Szkolenie będzie zorganizowane w formie prezentacji połączonej z dyskusją, z udziałem przedstawicieli rynku finansowego i technologii. Szkolenie odbędzie się…
Zastosowanie nowoczesnych technologii na rynku kapitałowym i rynku funduszy inwestycyjnych
16.09.2021

Zastosowanie nowoczesnych technologii na rynku kapitałowym i rynku funduszy inwestycyjnych - część I

Szkolenie będzie zorganizowane w formie prezentacji połączonej z dyskusją, z udziałem przedstawicieli rynku finansowego i technologii. Szkolenie odbędzie się…
Zdalne kanały dystrybucji
16.06.2021

Zdalne kanały dystrybucji

Szkolenie odbędzie się w formie online. Zapisani uczestnicy otrzymają link do logowania się do pokoju szkoleń. Nie jest wymagane instalowanie dodatkowego…
Kryteria ESG w kreowaniu strategii produktowej TFI
25.05.2021

Kryteria ESG w kreowaniu strategii produktowej TFI

Szkolenie odbędzie się w formie online. Zapisani uczestnicy otrzymają link do logowania się do pokoju szkoleń. Nie jest wymagane instalowanie dodatkowego…
Stress testy płynności zgodnie z wytycznymi ESMA w praktyce
18.05.2021

Stress testy płynności zgodnie z wytycznymi ESMA w praktyce

Celem szkolenia jest przybliżenie wytycznych ESMA w zakresie przeprowadzania testów warunków skrajnych płynności wraz z propozycją przełożenia ich na praktykę…
Wykorzystanie technologii chmury obliczeniowej w TFI
21.04.2021

Wykorzystanie technologii chmury obliczeniowej w TFI

Szkolenie odbędzie się w formie online. Zapisani uczestnicy otrzymają link do logowania się do pokoju szkoleń. Nie jest wymagane instalowanie dodatkowego…