Szkolenia | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Szkolenia

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
20.11.2017

Pracownicze Plany Kapitałowe – jak się przygotować

Szkolenie jest adresowane dla tych wszystkich TFI, które planują zaangażować się w projekt tworzenia i zarządzania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.…
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
08.11.2017

Wytyczne IT KNF - dobre praktyki w zakresie utrzymania regulacji oraz przygotowanie do kontroli KNF

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie nadzorowania bezpieczeństwa technologii informacyjnej oraz przygotowania do kontroli…
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
25.10.2017

Nowa Dyrektywa 2017/828 zmieniająca regulację spółek publicznych – konsekwencje praktyczne dla zarządzających…

Celem szkolenia jest analiza nadchodzących zmian w prawie polskim związanych z przyjęciem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/828 z 17.5.2017 r.…
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
26.09.2017

Ceny transferowe w funduszach inwestycyjnych

Ceny transferowe są zagadnieniem znajdującym się w centrum zainteresowania organizacji międzynarodowych oraz organów podatkowych w wielu krajach. Również…
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
11.09.2017

Grupowe programy emerytalne – teoria i praktyka w kontekście nadchodzących zmian

Zgodnie z wiedzą publicznie dostępną istnieje duże prawdopodobieństwo, że od 2018 roku w ramach wdrażanej reformy systemu emerytalnego w Polsce zostanie…
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
30.07.2017

Nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych (RODO) – czym jest i jak się przygotować do…

Moment rozpoczęcia stosowania RODO zbliża się. Kluczowe jest właściwe rozpoznanie własnej sytuacji w zakresie przetwarzania danych osobowych: Jakie dane…
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
27.06.2017

Kampanie marketingowe Funduszy Inwestycyjnych - prawo i praktyka

Celem szkolenia jest przybliżenie zasad prowadzenia kampanii marketingowych w branży finansowej i jej produktów, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów…
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
28.04.2017

Szkolenie reputacyjne – ochrona dobrego imienia firmy na co dzień i w przypadku kryzysu medialnego

Szkolenie będzie miało na celu przedstawienie w kompleksowy, zorganizowany sposób prawnych oraz medialnych aspektów ochrony reputacji spółek kapitałowych oraz…
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
30.03.2017

Przełomowe zmiany dotyczące komitetów audytu i rad nadzorczych

Celem szkolenia jest przedstawienie przełomowych zmian związanych z uchwaleniem nowej ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych…
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
23.03.2017

Ochrona Danych Osobowych w dobie Big Data i nowych regulacji unijnych

Szkolenie będzie miało na celu przedstawienie w kompleksowy sposób działań, które muszą zostać podjęte w firmach sektora finansowego w związku z nowymi…