Szkolenia | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Szkolenia

Nowe obowiązki dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych - dematerializacja i rozporządzenie prospektowe
11.09.2019

Nowe obowiązki dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych - dematerializacja i rozporządzenie prospektowe

Szkolenie skierowane jest do pracowników Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych („TFI”), którzy zostali wyznaczeni jako koordynatorzy lub product managerowie…
SFTR – raportowanie transakcji zgodne z aktualnymi aktami wykonawczymi
10.05.2019

SFTR – raportowanie transakcji zgodne z aktualnymi aktami wykonawczymi

Unijne rozporządzenie SFTR („Rozporządzenie nr 2015/2365 w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych”) wprowadza między…
Identyfikacja schematów podatkowych w świetle nowych przepisów MDR, przy uwzględnieniu wyjaśnień MF
09.05.2019

Identyfikacja schematów podatkowych w świetle nowych przepisów MDR, przy uwzględnieniu wyjaśnień MF

Podczas szkolenia eksperci Kancelarii SPCG omówią kompleksowo najważniejsze z punktu widzenia funkcjonowania Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych zasady…
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
28.03.2019

„Tsunami” zmian podatkowych i regulacyjnych – jak się przygotować i co to oznacza dla TFI i funduszy…

Istota, waga i tempo proponowanych zmian w 2019 roku powoduje, że coraz większym wyzwaniem staje się nie tylko prawidłowa interpretacja nowych przepisów, ale…
Pracownicze Plany Kapitałowe w relacji do przyszłych uczestników
12.02.2019

Pracownicze Plany Kapitałowe w relacji do przyszłych uczestników

Szkolenie jest adresowane dla wszystkich podmiotów, które planują zaangażować się w projekt tworzenia i zarządzania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.…
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
17.01.2019

MDR – Obowiązki przekazywania informacji o schematach podatkowych w TFI oraz funduszach inwestycyjnych

Szkolenie jest skierowane do członków zarządu oraz osób odpowiedzialnych za kwestie compliance, finansowe oraz podatkowe w Towarzystwach Funduszy…
100 odpowiedzi na pytania dotyczące ustawy o PPK - o jaką wiedzę jesteśmy bogatsi
14.01.2019

100 odpowiedzi na pytania dotyczące ustawy o PPK - o jaką wiedzę jesteśmy bogatsi

Szkolenie jest adresowane dla tych wszystkich TFI, które planują zaangażować się w projekt tworzenia i zarządzania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.…
Podatki w TFI oraz funduszach inwestycyjnych – wyzwania, ryzyka i możliwości 2018/2019
28.11.2018

Podatki w TFI oraz funduszach inwestycyjnych – wyzwania, ryzyka i możliwości 2018/2019

Szkolenie jest skierowane do osób odpowiedzialnych za kwestie finansowe i podatkowe w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych oraz funduszach inwestycyjnych.…
Świadczenie nowych usług inwestycyjnych i Compliance w świetle nowych przepisów MiFID II
20.11.2018

Świadczenie nowych usług inwestycyjnych i Compliance w świetle nowych przepisów MiFID II

Wymogi regulacyjne, które w ostatnim czasie stawiają przed TFI ustawodawca oraz nadzorcy stanowią duże wyzwanie finansowe i organizacyjne. Ustawa z dnia 27…
Praktyczne warsztaty sporządzania instytucjonalnej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
17.10.2018

Praktyczne warsztaty sporządzania instytucjonalnej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

Od 13 lipca 2018 r. zaczęła obowiązywać w Polsce nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu stanowiąca formalnie…