Szkolenia | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Szkolenia

SFTR – raportowanie transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych
22.07.2020

SFTR – raportowanie transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych

Od 11 października 2020 r. fundusze inwestycyjne zostaną objęte wymogiem raportowania transakcji repo, buy-sell back, pożyczek papierów wartościowych i ‘margin…
Nadzór na systemem zarządzania ryzykiem w TFI
21.07.2020

Nadzór na systemem zarządzania ryzykiem w TFI - część III

Do dn. 31 maja 2021 r. TFI zobowiązane są do dostosowania działalności w obszarze m.in. podziału kompetencji w Zarządzie poprzez wyodrębnienie stanowiska…
Raportowanie podatkowe (MDR, FATCA i CRS) TFI i funduszy – szkolenie dla zaawansowanych
16.07.2020

Raportowanie podatkowe (MDR, FATCA i CRS) TFI i funduszy – szkolenie dla zaawansowanych - część I

Szkolenie ma za zadanie przekazanie wiedzy niezbędnej do sprawnego i efektywnego stosowania przepisów podatkowych w zakresie informacji o schematach…
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
15.07.2020

Product governance jednostek uczestnictwa oraz inne wybrane zagadnienia praktyczne wynikające z…

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych muszą w lipcu 2020 r. zmierzyć się z nowymi regulacjami dotyczącymi product governance, które zbliżone są do doświadczeń…
Nadzór na systemem zarządzania ryzykiem w TFI
26.06.2020

Nadzór na systemem zarządzania ryzykiem w TFI - część II

Do dn. 31 maja 2021 r. TFI zobowiązane są do dostosowania działalności w obszarze m.in. podziału kompetencji w Zarządzie poprzez wyodrębnienie stanowiska…
Nadzór na systemem zarządzania ryzykiem w TFI
25.06.2020

Nadzór na systemem zarządzania ryzykiem w TFI - część I

Do dn. 31 maja 2021 r. TFI zobowiązane są do dostosowania działalności w obszarze m.in. podziału kompetencji w Zarządzie poprzez wyodrębnienie stanowiska…
Obowiązki TFI i funduszy inwestycyjnych w podatku u źródła (WHT)
24.06.2020

Obowiązki TFI i funduszy inwestycyjnych w podatku u źródła (WHT)

Od 1 stycznia 2019 r. doszło do istotnych zmian w przepisach regulujących pobór podatku u źródła (WHT), które mogą wpływać na obowiązki Towarzystw Funduszy…
Najważniejsze zmiany w obszarze AML – Krajowa Ocena Ryzyka oraz V Dyrektywa AML
24.02.2020

Najważniejsze zmiany w obszarze AML – Krajowa Ocena Ryzyka oraz V Dyrektywa AML

Już blisko półtora roku obowiązuje ustawa z 1 marca 2018 roku o finansowaniu terroryzmu. Poziom wdrożenia regulacji nowej ustawy w polskim sektorze finansowym…
Nowe zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – istotna zmiana w systemie compliance TFI
26.09.2019

Nowe zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – istotna zmiana w systemie compliance TFI

Zgodnie z przewidywaniami wkrótce zostanie uchwalona nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych („UOPZ”). Jak wskazuje Ministerstwo Sprawiedliwości,…
Zmiany dotyczące ofert publicznych, spółek publicznych oraz prosta spółka akcyjna – konsekwencje praktyczne dla zarządzających aktywami
17.09.2019

Zmiany dotyczące ofert publicznych, spółek publicznych oraz prosta spółka akcyjna – konsekwencje praktyczne…

Po pierwsze celem szkolenia jest analiza nadchodzących zmian w prawie polskim związanych z projektem nowelizacji ustawy o ofercie publicznej i warunkach…