Szkolenia | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Szkolenia

Zmiany w prawie podatkowym na 2021 r.
11.12.2020

Zmiany w prawie podatkowym na 2021 r.

Szkolenie jest skierowane do osób odpowiedzialnych za kwestie finansowe lub podatkowe w towarzystwach funduszy inwestycyjnych, funduszach inwestycyjnych oraz…
Środki bezpieczeństwa finansowego - praktyka stosowania
07.12.2020

Środki bezpieczeństwa finansowego - praktyka stosowania

Narzędzie: system e-learningowy IZFiA (nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania). Uczestnicy otrzymają link do szkolenia oraz instrukcję odpowiednio…
Przygotowanie TFI do procesu BION - wybrane aspekty - jak „poprawić” ocenę BION
28.10.2020

Przygotowanie TFI do procesu BION - wybrane aspekty - jak „poprawić” ocenę BION

Od blisko dekady działalność towarzystw funduszy inwestycyjnych podlega analizie Komisji Nadzoru Finansowego m.in. w ramach procesu Badania i Oceny Nadzorczej…
Narzędzie do wewnętrznego zgłaszania nieprawidłowości w sektorze finansowym
17.09.2020

Narzędzie do wewnętrznego zgłaszania nieprawidłowości w sektorze finansowym

Wydarzenie to ma na celu pomóc funduszom w sprawdzeniu przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących informowania o nieprawidłowościach i wskazanie, iż…
Analiza ryzyka w zakresie Wytycznych KNF dotyczących pracy zdalnej
10.09.2020

Analiza ryzyka w zakresie Wytycznych KNF dotyczących pracy zdalnej

W grudniu 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała dokument o nazwie Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i…
Raportowanie podatkowe (MDR, FATCA i CRS) TFI i funduszy – szkolenie dla zaawansowanych
23.07.2020

Raportowanie podatkowe (MDR, FATCA i CRS) TFI i funduszy – szkolenie dla zaawansowanych - część II

Szkolenie ma za zadanie przekazanie wiedzy niezbędnej do sprawnego i efektywnego stosowania przepisów podatkowych w zakresie informacji o schematach…
SFTR – raportowanie transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych
22.07.2020

SFTR – raportowanie transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych

Od 11 października 2020 r. fundusze inwestycyjne zostaną objęte wymogiem raportowania transakcji repo, buy-sell back, pożyczek papierów wartościowych i ‘margin…
Nadzór na systemem zarządzania ryzykiem w TFI
21.07.2020

Nadzór na systemem zarządzania ryzykiem w TFI - część III

Do dn. 31 maja 2021 r. TFI zobowiązane są do dostosowania działalności w obszarze m.in. podziału kompetencji w Zarządzie poprzez wyodrębnienie stanowiska…
Raportowanie podatkowe (MDR, FATCA i CRS) TFI i funduszy – szkolenie dla zaawansowanych
16.07.2020

Raportowanie podatkowe (MDR, FATCA i CRS) TFI i funduszy – szkolenie dla zaawansowanych - część I

Szkolenie ma za zadanie przekazanie wiedzy niezbędnej do sprawnego i efektywnego stosowania przepisów podatkowych w zakresie informacji o schematach…
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
15.07.2020

Product governance jednostek uczestnictwa oraz inne wybrane zagadnienia praktyczne wynikające z…

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych muszą w lipcu 2020 r. zmierzyć się z nowymi regulacjami dotyczącymi product governance, które zbliżone są do doświadczeń…