Szkolenia | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Szkolenia

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
08.11.2016

Nowelizacja systemu ochrony danych osobowych w prawie UE – zmiany wprowadzone nowym Rozporządzeniem, z…

14 kwietnia 2016 roku Parlament Europejski uchwalił Rozporządzenie w zakresie ochrony danych osobowych, które przyczyni się w znacznym stopniu do harmonizacji…
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
14.10.2016

Szkolenie podatkowe - obowiązki dokumentacyjno-informacyjne po stronie TFI

DLA KOGO Szkolenie adresowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, specjalistów do spraw podatkowych oraz osób zainteresowanych tą tematyką.…
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
15.09.2016

Praktyczne warsztaty z wypełniania raportów okresowych ZAFI i AFI (art. 110 Rozporządzenia 231/2013)

DLA KOGO Szkolenie to jest dedykowane wszystkim osobom w ramach TFI zaangażowanym w przygotowanie i wypełnianie raportów okresowych, w tym przede wszystkim…
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
12.07.2016

UCITS V i ZAFI, wyzwania rzucone TFI – czy potrafimy im sprostać

Dla kogo: menedżerowie i pracownicy TFI, banków depozytariuszy, agentów transferowych, studenci, specjaliści zajmujący się rynkiem zarządzania aktywów…
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
07.07.2016

Ochrona danych osobowych w praktyce TFI w świetle nowych przepisów

14 kwietnia 2016 roku Parlament Europejski uchwalił Rozporządzenie w zakresie ochrony danych osobowych, które ujednolici zasady przetwarzania i ochrony danych…
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
18.05.2016

Audyt wewnętrzny w TFI

Dla kogo: Warsztat skierowany jest do pracowników działów audytów, compliance oraz do członków zarządów, rad nadzorczych oraz komitetów audytu i ryzyka w…
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
11.05.2016

UCITS V i ZAFI, wyzwania rzucone TFI – czy potrafimy im sprostać

Dla kogo: menedżerowie i pracownicy TFI, banków depozytariuszy, agentów transferowych, studenci, specjaliści zajmujący się rynkiem zarządzania aktywów…