Słownik | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Benchmark

Benchmark

wzorzec (punkt) odniesienia do którego porównuje się wyniki inwestycyjne funduszu, służący do oceny efektywności zarządzania funduszem, reprezentatywny dla aktywów, w które inwestowane są środki funduszu

Bessa

Bessa

silna i długotrwała zniżka kursów papierów wartościowych

Bon

Bon

krótkoterminowy, dłużny papier wartościowy, którego emitent potwierdza, że zaciągnął pożyczkę i zobowiązuje się zwrócić ją wraz z odpowiednimi odsetkami w określonym terminie, nie dłuższym niż jeden rok

Bon skarbowy

Bon skarbowy

krótkoterminowy papier wartościowy emitowany przez Skarb Państwa z gwarancją wykupu, stanowiący potwierdzenie zobowiązania państwa z tytułu zaciągniętego kredytu o terminie wykupu wynoszącym od 1 do 52 tygodni